Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

SARKUYSAN A.Ş. olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan ilkelerimiz;

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren ve geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojilerinin kullanılması,
 • Sürekli gelişmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir kalkınma için, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin geliştirilmesi,
 • Çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm önlemlerin alınması,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulması,
 • Gerçekleştirilebilir hedefler belirlenmesi, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi ve çevre performansının artırılması,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın eğitilmesidir.
 • Politikalarımız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da bilinmesi amacıyla erişime açıktır.
 • Bu ilkelerimizi gerçekleştirmek için, tüm çalışanlarımızla birlikte gayret göstermeyi taahhüt ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Kapsamı

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 standartlarının tüm gereklerini kapsar. Bu gerekler; üretim süreçlerimizden biri olan “Anod Döküm” ünitesi hariç tutulmak kaydı ile, tüm süreçlerimizde ve yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerde etkin olarak uygulanmaktadır.

Kapsama dahil olan üretim faaliyetlerimiz:

 • Bakır Katot
 • Elektrolitik Bakır (ETP ve OF); Çubuk, Filmaşin, Tel, Yassı Tel, Profil, Kalay Kaplı ve Nikel Kaplı Teller, Çoktelli ve Bükümlü Teller
 • Oksijensiz Elektrolitik Bakırdan Gümüş Alaşımlı; Çubuk, Yassı Tel, Profil
 • Aluminyum ve Aluminyum Alaşımları; Tel, Çoktellli, Bükümlü Teller
 • Bakır Kütük, Bakır Boru, Bakır Lama, Mikroyassı Tel

SEVGÜR ARSLANPAY
Genel Müdür

gricreative