Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

SARKUYSAN A.Ş. olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan ilkelerimiz;

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri minimuma indiren ve geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojilerinin kullanılması,
  • Sürekli gelişmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir kalkınma için, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin geliştirilmesi,
  • Çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm önlemlerin alınması,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulması,
  • Gerçekleştirilebilir amaç ve hedefler belirlenmesi ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın eğitilmesidir.
  • Politikalarımız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da bilinmesi amacıyla erişime açıktır.
  • Bu ilkelerimizi gerçekleştirmek için, tüm çalışanlarımızla birlikte gayret göstermeyi taahhüt ederiz.

Hayrettin ÇAYCI
Genel Müdür

gricreative