Kalite Politikası

Kalite Güvence Sistemi
Kalite Güvence Sistemi

SARKUYSAN A.Ş.’de kalite bir gelenektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak "Kaliteli Ürünler Üretmek" kuruluşumuzun daima ana politikası olmuştur.

Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim birikimimiz ve nitelikli işgücümüzle dünya kalite yarışında ön sıralarda bulunan yerimizi korumak ve geliştirmek temel amacımızdır. Bu yarışta temiz bir çevre için "Doğaya Saygılı Üretim" prensibimiz de özenle sürdürülmektedir.

Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi esasına dayanmaktadır.

Kaliteli üretim, çalışanlarımızın ortak çabalarının bir sonucu olduğundan tüm personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleşmesi ve geliştirilmesine dayalı kalite eğitim ve teşvik programlarımız, Eğitim Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi'nin ana dokümanı olan “Kalite El Kitabı”mızda sistemin tüm ilke ve prosedürleri açıklanmaktadır. Tüm yönetici ve çalışanlarımız bu ilke ve prosedürlere uymak zorundadırlar. Bu ilkeler, SARKUYSAN A.Ş. ürünlerinin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasalara uygun olarak üretilmesini güvence altına alır.

Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz ve etkili bir şekilde uygulanması, düşük maliyetli, yüksek kalitede üretim yapmamızı sağlayarak iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttıracaktır.

Şirketimizin bu temel kalite politikası çerçevesinde, ürün kalitemizde sağladığımız başarıların devamı ve geliştirilmesi çalışanlarımızın ortak ve asli görevidir.

Hayrettin ÇAYCI
Genel Müdür

gricreative