Yönetim

YÖNETİM KURULU

Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı
Hamit MÜCELLİT Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat SUCU Yönetim Kurulu Üyesi
A.Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi
Nurtekin KEÇECİ Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya AKKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BAHTİYAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KADROSU

Sevgür ARSLANPAY Genel Müdür
Tolga EDİZ Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Ümit ULUÇAM Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Metin YARAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)
Mehmet Ali AKOY Ar-Ge Müdürü
Sabri ATİLLA İdari İşler Müdürü
Oğuz ERGÜNGÖR İnsan Kaynakları Müdürü
Dilek Mine GİNİ Dış Alımlar Müdürü
Mehmet Uğur ILGAZ Nihai Ürünler Müdürü
Meryem KAYA Dış Satış Uygulama Müdürü
Faruk Şekip KARŞANBAŞ Yardımcı İşletmeler ve Bakım Müdürü
Levent Şakir KULAÇ İç Satınalma Müdürü
Filiz Tekin SALMANLI Bilgi Sistemleri Müdürü
Süleyman Sinan SELVİ Sıcak İşletmeler Müdürü
Yaşar SÖNMEZ İnşaat İşleri Müdürü
Nezih SÜRMELİ İç Satış Müdürü
Ferhan TURNAGİL Maliyet Muhasebe Müdürü
Ercan USER İç Pazarlama Müdürü
İsmail Deniz UZGAN Finansman ve Risk Yönetim Müdürü
Ömer Münci ÜNAL Boru İşletme Müdürü
Şefiye YAYLA Ticari Muhasebe Müdürü
Mehmet Mahir YILDIZ Dış Pazarlama Müdürü
""
gricreative