Enerji Politikası

SARKUYSAN A.Ş. olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Kalite Politikası

Bu anlayışla;

  • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
  • Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
  • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
  • Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
  • Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı,
  • Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
  • Dökümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyodlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.

Sevgür ARSLANPAY

Genel Müdür

gricreative