Ortaklık ve Sermaye Yapısı

Ortaklık Yapısı

Sermayedeki Oranı (%) abc
1-Yönetim Kurulu
Hayrettin ÇAYCI Başkan 9,51
Hamit MÜCELLİT Başkan Vekili 0,74
A.Hamdi BEKTAŞ Üye 2,35
Maksut URUN Üye 2,28
Cenap TAŞKIN Üye 2,31
Nurtekin KEÇECİ Üye -
Turgay ŞOHOĞLU Üye 1,26
Bekir MENETLİOĞLU Üye 1,00
Fatma Burcu CESUR Üye 0,51
Ayhan ZEYTİNOĞLU Bağımsız Üye -
Mehmet BAHTİYAR Bağımsız Üye -
Virma SÖKMEN Bağımsız Üye -
Toplam 19,96
2-Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar
Şükrü KİLİMCİ 7,50
3-Diğer Ortaklar 72,54
100,00

Sermaye Dağılımı

Pay Senedi Türü SermayeTL Pay Adedi
A Gurubu(*) Nama Yazılı 15,00 1.500
B Gurubu Hamiline Yazılı 299.999.985,00 29.999.998.500
Toplam 300.000.000,00 30.000.000.000

*Oy hakkında imtiyaz yoktur. Sadece esas sözleşmemiz gereği yönetim kurulu seçimlerinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 5’i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4’ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından gösterilmek suretiyle adaylar belirlendikten sonra seçim genel kurul tarafından yapılır.

gricreative